Atatürk ''Filistin'e el sürdürmeyiz'' demiş!

Gündem 8 Aralık 2017 21:58
Videoyu Aç Atatürk ''Filistin'e el sürdürmeyiz'' demiş!
A
a

Atatürk’ün Filistin’i emperyalizme karşı savunacağı sözü...

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle beraber Atatürk'ün, Haziran veya Temmuz 1937'de TBMM'de veya Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde “Filistin'e El Sürülemez. Kemal Paşa Avrupa'ya İhtar Ediyor” dediği gündeme getirilmiştir.

Aslında iddia yeni de değil. Fakat, Atatürk’ün Filistin’i emperyalizme karşı savunacağı sözü ABD’ye tepkinin göstergesi olarak yeniden ele alınmaya başlandı.

Bu temelde buluşan üç iddia mevcut.

İlki Dahiliye [İçişleri] Bakanı Şükrü Kaya’ya dayandırılıyor. 'TC Dahiliye Vekâleti, Matbuat Umum Müdürlüğü' antetli bir evrak ile Başvekâlet Yüksek Makamı'na (Başbakanlığa) sevk edilen belgede Bombay Chronicle gazetesinin haberinden bahsediliyor. 20 Ağustos 1937 tarih ve 5476/7/I/K7 numaralıdır. 030.10.266.793.25 numaralı dosyadaki Şükrü Kaya’nın yazdığı metin şöyle:

''Başvekâlet Yüksek Makamına!

Bombay Chronicle gazetesinin 27/VII/937 tarihli nüshasında, ‘Filistin'e El Sürülemez, Kemal Paşa Avrupa'ya İhtar Ediyor’ başlığı altında bir yazı intişâr etmiştir. Bu yazının Türkçe örneği ilişik olarak sunulmuştur.

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın “Türkçe örneği ilişik olarak sunulmuştur” diyerek Bombay Chronicle gazetesinde yayınlandığından bahsettiği yazıda da şunlar yazılıydı:

“Filistin'e El Sürülemez

Kemal Paşa Avrupa'ya İhtar Ediyor

Türkler Mukaddes Topraklarda, Yabancı Hâkimiyetine Tahammül Etmeyeceklerdir.

Türkçe 'Hâkimiyet-i Milliye' gazetesi, Kemal Atatürk'ün Millet Meclisi'nde irâd etmiş olduğu nutuktan bahsediyor; aşağıdaki satırlar, bu nutkun Filistin'e taâlluk eden kısmından alınmıştır.

‘Arapların, Avrupa siyâsetine nüfuz edemeyip, bu sözde 'istiklâl' kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa Emperyalizmine esir kıldıkları, çok şayân-ı teessüftür.

Kemal Atatürk’ün, Filistin'in, Arabistan'da vuku bulacak harekâtın merkezini teşkil ettiği takdirde, bura Araplarına yapılacak herhangi bir fenalığa, Türklerin de tahammül edemiyeceğini söylemektedir.

'Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu, kimse bizim kadar bilemez. Biz, vâkıa birkaç sene Araplar'dan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için, İslâmiyet'in mukaddes yerlerinin, musevilerin ve hıristiyanların nüfuzu altına girmesine mâni olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa Emperyalizmi'nin oyun sahası olmasına müsaade etmiyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyete lâkayt olmakla ittiham edildik; fakat bu ittihamlara rağmen, Peygamber'in son arzusu, yâni mukaddes toprakların, daima İslâmiyet hâkimiyetinde kalmasını temin için, hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin Selâhaddin’in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücâdele ettikleri toprakların, yabancı hâkimiyeti ve nüfuzu altında bulunmasına müsaade etmiyeceğimizi beyân edecek kadar, bugün, Allah'ın inâyetiyle kuvvetliyiz. Avrupa, bu mukaddes yerlere temellük etmek için, yapacağı ilk adımda; bütün İslâm âleminin ayaklanıp, icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.”

Görüldüğü gibi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın ekte sunduğu haberde Bombay Chronicle gazetesi, Atatürk'ün, “Filistin'e El Sürülemez” diyerek başladığı haberi Hâkimiyet-i Milliye gazetesine dayandırıyor.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ