Emre KONGAR

İki 12 Eylül. Neyin simgesi?

9 Ekim 2018 01:15
A
a

Türkiye bugünlere iki darbe ile getirildi:
12 Eylül 1980, As­keri Darbe...
12 Eylül 2010, Sivil Darbe!
(“Sivil Darbe” terimi Ata­ol Behramoğlu’nundur. Ay­nen, Atatürkçülüğü saptıran 12 Eylül Askeri Darbesi için onların kullandıkları “Kema­lizm” yerine “Kenanizm” teri­mini icat eden Ali Sirmen gi­bi o da Türkiye’nin siyasal li­teratürüne önemli bir katkıda bulunmuştur.)
Peki bu iki Darbe’nin or­tak noktaları nelerdir?
Aynı zamanda yapılmış olmaları bir rastlantı, es­ki terimle, bir tesadüf mü­dür?

***

Her iki Darbe de, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve 1961 Anayasası’nın vur­guladığı:
Çağdaş...
Bağımsız...
Demokratik...
Laik...
Sosyal...
Hukuk Devleti...
Olan Türkiye Cumhuriyeti’ni:
Çağ gerisi...
Emperyalizme bağımlı...
Anti Demokratik...
Dinci...
Sadakacı...
Hukuksuz...
Devlet haline getirme sü­recinin doruklarıdır...
Ve Neoemperyalizm/Neo­liberalizm ile Din/Tarım top­lumu kalıntılarının kesiştiği noktalarda yapılmışlardır!

***

ABD/AB/FETÖ/Erdoğan/AKP/İkinci Cumhuriyetçiler ittifakının, seçmenleri “me­zarlarından kaldırarak” ger­çekleştirdiği 12 Eylül 2010 Sivil Darbesi’nin 1980 Askeri Darbesi ile aynı tarihte yapıl­ması da bir rastlantı değildi:
Özellikle kendilerini “sol­cu yada liberal” olarak yut­turan İkinci Cumhuriyetçile­rin, kendi deyimleriyle “kulla­nışlı aptalların” ve demokrat kamuoyunun desteğini ala­bilmek için, bu 2010 Darbe­si, sanki 12 Eylül 1980 Dar­besi ile hesaplaşmaymış gi­bi sunuldu!
Oysa 12 Eylül 2010 Sivil Darbesi, 12 Eylül 1980 As­keri Darbesi’ni mumla ara­tacak bir baskı dönemini hazırlıyordu.

***

Otoriter ve totaliter siya­sal iktidarlar, baskı rejim­lerini, emperyalizmin des­teği veya izniyle, din ve milliyet üzerine kurdukları aldatmacalar ve yalanlarla, çıkarcılara ve kullanışlı ap­tallara dayanarak kurarlar.
Son Kullanma Tarihleri (SKT) bittiği anda da, müt­tefiklerini ve destekçilerini derhal temizlerler:
Humeyni’nin sözde din­ci devrimine destek veren Komünistler, bir süre son­ra kendilerini sokaklarda kurulan vinçlerde sallanır­ken bulmuşlardır.

***

DİREN ÖZGÜR VE BA­ĞIMSIZ MEDYA...
DİREN İNSAN HAKLA­RI...
DİREN DEMOKRATİK CUMHURİYET!
 

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU