Özcan YENİÇERİ

Siyasi manevralar ile var olmak

9 Ekim 2018 00:58
A
a

Halk yerel yöneticilerle yüz yüze, el ele ve iç içedir. Halk yerelde yöneticisini tanır, bilir, ölçer, tartar ve oyunu ona göre verir.

Yerel yöneticilere oy; hizmet, çalışkanlık, iş bilirlik, dürüstlük, insanilik, yakınlık gibi özellikler dikkate alınarak verilir. Çünkü yerelde sorunlar daha somut, daha yakın, daha acıtıcı ve daha acildir.

Bu anlamda halk en acil, güncel ve önemli sorunlarını yerel yöneticilere iletir. Yerelde hizmet verme ile oy alma arasında bu bağlamda doğrusal bir ilişki vardır.

Halkın bu anlamda kendine yakın, sorunlarına ilgi gösteren, çözen, iş bilir, iş becerir yöneticilere ihtiyacı vardır. O meşhur tabirle "halka hizmeti Hakk'a hizmet" olarak gören insanları halk yerel yönetici olarak görmek ister.

Demokrasi yönünden de yerel yönetimler olmazsa olmaz hüviyetindedir.

İttifaklarla yerel yönetici seçmek!

Partilerin yerel yönetimlerde ittifak yapmaları da bir yöntemdir. Ancak bu durum halkı yukarıdan partilerin anlaşmasına bağlı olarak dayatılan adayları tercih etmeye zorlamak anlamına gelir.

Partilerin ittifak sonucu bazı illerde aday göstermemesi bazı illerde de üzerinde ittifak edilen adayı desteklemesinin istenmesi bir çeşit dayatmadır. Halkın alternatifsiz bırakılmasıdır. Ancak bunun siyasi mücadelede şöyle ya da böyle bir yeri vardır.

Değişik yörelerde iki partiden kazanma ihtimali olan partinin desteklenmesinin mantıki izahı da yapılabilir.

MHP'nin iki ya da üç büyük şehirdeki adayının karşısına AKP'nin zayıf aday çıkarması sonucu bu belediyelerin bu parti tarafından kazanmasının sağlanması söz konusu olabilir. Buna karşın diğer bütün büyük şehirlerde MHP'nin AKP adayını desteklemesi ve aday çıkarmaması ilginçtir.

Bu durum uzun vadede MHP gibi bir partinin "Cumhur İttifakı'nın" mantığı (iki partili sistem) gereği AKP içinde eritilmesi anlamına gelir.

Bunun Sayın Bahçeli tarafından akılcılık ya da gerçekçilikle açıklanması ise MHP'nin var oluş gerekçesini inkâr anlamına gelir.

MHP gibi iddialı bir siyasi hareket için kazanmak ya da kaybetmek değil her zaman ve her yerde var olmak esastır.

AKP niye ağırdan alıyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin İstanbul'da aday göstermeyeceğini Ankara ve İzmir için ise henüz karar vermediklerini AKP'li ortağıyla daha hiçbir görüşme/tartışma yapmadan peşinen açıklamıştı. 

AKP, Bahçeli'nin bu karşılıksız çekine karşı biraz nazlanarak çokça da ağırdan alarak Ömer Çelik'in ağzından şöyle cevap veriyor: "AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil. MHP ile görüş ayrılıkları Cumhur İttifakı'nı sarsmaz... Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir".

Şimdi bu nedir?

Dahası son zamanlarda neden ittifak teklifleri hiç AKP'den gelmiyor da hep Bahçeli'den geliyor? Niçin MHP Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı gibi ya da İstanbul Büyükşehir gibi bir yerin belediyesi için aday göstermiyor da AKP, MHP'nin güçlü olduğu yerlerde bile aday gösteriyor?

Niçin Ömer Çelik'in dediği gibi 'AKP'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu olmuyor' ama Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli'nin oluyor?

MHP gibi tarihi derinliği, ideolojik omurgası olan bir siyasi hareketin İstanbul ya da başka kentlerde kazanamayacağı ön yargısıyla hiç aday çıkarmaması nasıl bir durumun izahıdır.

Bir partinin genel başkanı kendi iradesiyle kendi partisini yok mertebesine nasıl indirger.

Türkiye'yi tek bir adamın iradesine teslim etmenin MHP'ye verdiği hasarın siyasi manevralarla ne kadar saklanabileceğini yaşayanlar görecektir!

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU