Emre KONGAR

YSK Başkanı’nın açıklaması

16 Mart 2018 01:25
A
a

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven’den bir açıklama aldım. 
Elbette derhal kullanıyorum. Yorumlarım ve sorularım yarına!

***

“Seçimde genel olarak siyasi partiler yarışıp seçimi de siyasi partiler yapmaktadır. 
Seçimin kalbi olan sandıkta görev yapan 7 kişiden 5 kişisi o ilçede son milletvekili seçiminde en çok oy alan siyasi parti temsilcisi olup, oyların kime verildiğini tespit edip, saymak ve tutanağa bağlamak onların görevidir. Bu tutanak sandık gözlemcilerine verildiği gibi taranarak Yüksek Seçim Kurulu ile birlikte seçime katılan tüm siyasi partilere anında ulaştırılmaktadır. 
Her bir sandıkta sandık açıldıktan sonra tutulan bu tutanaklar Yüksek SeçimKurulu’nun internet sitesinde herkes tarafından da görülmektedir. (Örnek olarak sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı ve ilçe birleştirme tutanağı ekte gönderilmiştir.) 
16 Nisan 2017 Pazar günü (oy verme günü) sandıklar açılmaya başladıktan sonra, ancak sonuçlar Kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikâyetler üzerine, Kurulumuz, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarflarının dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına kararvermiştir. (Ek:2) 
Yine, Halkoylamasının başlamasından sonra bir kısım ilçe seçim kurullarındanalınan bilgilerde sandık kurullarına “TERCİH” mührü yerine sehven “EVET” mührü dağıtıldığı ve bu mühürlerle oy kullandırıldığı, ayrıca bazı sandıklarda sandık kurulu mührünün oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne basıldığı, bazılarında ise arka yüzüne basılmakla birlikte ön yüzüne çıktığı bilgisininalınması üzerine Kurulumuz; (Ek:1) 
a) Oylamada kullanılan “EVET” mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaretniteliğinde olduğu, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olmasını seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek, “EVET” mührüyle mühürlenmiş oy pusulalarını da geçerli saymıştır. 
b) Oy pusulalarının sandık kurulu mührü ile mühürlenmesinin amacının,oylamada sahte oy pusulası kullanımını engellemek olduğubu amacı gerçekleştirmeye yönelik mührün sandık kurulu tarafından sehven oy pusulasının ön yüzüne basılmış olması veya arka yüzüne basılmış olmakla birlikte mürekkep fazlalığı nedeniyle ön yüzüne yansımış olmasının, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirecek nitelikte görmeyerek bu nitelikteolan oy pusulalarını geçerli saymıştır. 
Kurulumuzun bu kararları oy verme işlemi sonuçları sisteme aktarılmadan önce oybirliğiyle alınmıştır. 
Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy pusulası veoy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. 1984 (Ek 3) , 1989 (Ek 4), 1990 (Ek 5), 1994 (Ek 6, 7), 2004 (Ek 8) yıllarında yapılan seçimlerde görev yapan Yüksek Seçim Kurulları kullanılan oy pusulalarınınYüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen oy pusulaları olması, arkasınasandık kurulu mührünün vurulmaması halinde seçmenin seçme kararını yansıtan oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar vermişlerdir. Tek farklı karar 2014 seçimlerinde oy çokluğu ile alınmış bir tek karardır. Cumhuriyet Halk Partisi (Ek 9) ve Halkların Demokratik Partisi (Ek 10) aynı tür eksikliklerdeoyların geçerli sayılması için 2015 Haziran seçimlerinde dilekçe vermişlerdir. 
Halkoylamasında 167.072 sandıkta seçim yapılmıştır. Siyasi parti temsilcileri tarafından tutanak altına alınan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe ve il birleştirme tutanaklarının tamamı 16 Nisan 2017 Halkoylamasındanbu yana Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinde herkesin incelemesine açıktutulmaktadır. Bugüne kadar sandık sonuçlarının değiştirildiği yolunda somut bir şikâyet gelmediği gibi sonuçların değiştirilmesi de mümkün değildir. 
Yüksek Seçim Kurulu görevi gereği seçmenlerin iradesini tespit etmiştir. Mükerrer seçmen ve sahte oy olduğu ileri sürülmemiştir. Bu şekilde yapılan seçimde siyasi partilerin temsilcileri tarafından sandık başında tutulan ve internet ortamında 80 milyon vatandaşın erişimine açılan tutanaklarıntoplanması suretiyle sonuçlar ilan edilmiştir. 
Bu ilana göre sonuç %51.41 EVET, %48.59 HAYIR olarak kamuoyuna duyurulmuştur. 
Tüm sandık sonuçları kesinleşmiş ve kamuoyunun denetimine açık bir şekilde paylaşılmış olup, bazı siyasilerin %51.2 HAYIR çıktı şeklindeki ifadeleri dayanaktan yoksundur. İddia sahiplerinin anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgeleri kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir. 
Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir. Kaldı ki sayım döküm işlerine yönelik olarak 167.072 sandıktan Yüksek Seçim Kurulu’na sadece 63 itirazda bulunulmuştur. 
Anayasal bir Kurul olan Yüksek Seçim Kurulu’nun, dayanaksız ifadelerle, belgeli olmayan bu tür iddialarla yıpratılmaması gerekir. 
Sadi GÜVEN 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı”

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU