2019 için tek dilek

Tarih: 7 Ocak 2019 19:43
2019 için tek dilek

Sevgili okurlarım, benim kendim için de sevdiklerim için de hayattan hep basit ve mütevazı beklentilerim olmuştur. 
Ülkem için de 2019’da basit, mütevazı, sanıyorum herkesin katılacağı tek bir dileğim var:
DEMOKRASİ! 
Bütün halkın, özellikle de din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm muhaliflerin, azınlıkların temel hak ve özgürlüklerinin iktidar tarafından zedelenmediği, tam tersine bizzat iktidar tarafından korunduğu bir DEMOKRASİ.

***

1) Anayasa uygulansın, “Laiklik”, “Hukuk Devleti”, “Sosyal Devlet” gibi ilkeler egemen olsun; seçimler Anayasa ve yasa hükümlerine uygun olarak şeffaf ve adil biçimde yapılsın.
2) Yolsuzluk, yağma yapılmasın, rüşvet alınmasın... 
3) Adalet siyasetin emrinde olmasın... 
4) Medya özgür olsun... 
5) Seçmenler, kendilerine hizmet etmeleri için seçtikleri kişiler tarafından azarlanmasın, aşağılanmasın ve yöneticiler, toplumun bazı kesimlerini dışlamasın, halkı birbirine düşmanlaştırmasın... 
6) Çocuklarımız okula, gece karanlığında yollanmasın ve gittikleri okullarda beyinleri çağ gerisi hurafelerle yıkanmasın... 
7) Irk, din, dil, cinsiyet ayrımcılığı olmasın, kimlikler üzerinden siyaset ve kadınlara, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasın... 
8) Halkın seçtiği iktidarı, halkın çıkarlarına uygun davranmadığı için eleştirenler, cezalandırılmasın, hele hele asla hapsedilmesin... 
9) İltimas ve kayırmacılık olmasın, herkes eğitiminin, tecrübesinin, emeğinin karşılığını alabilsin; sosyal adalet ilkelerine uygun davranılsın...

***

Görüldüğü gibi bu maddeler aslında herkesin derhal katılacağı, kabuledeceği, kimsenin karşı çıkmayacağı, son derece basit, her toplum içingeçerli, evrensel ve ahlaki ilkeler...
Türkiye için tek dileğim olan DEMOKRASİ’nin zorunlu olan önkoşulları. 
Ama yine de son söz olarak anımsatalım: 
DEMOKRASİ GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEZ!

http://www.muhalifhaberler.com/makaleprint/2019-icin-tek-dilek.html