Kim kazandı, kim kaybetti?

Tarih: 6 Nisan 2019 19:41
Kim kazandı, kim kaybetti?

Umutsuzluk, öğrenilmiş çaresizlik kaybetti... 
Umut, pes etmemek, çalışmak, çabalamak kazandı.

***

Otoriterlik kaybetti.
Demokrasi kazandı...

***

Baskı kaybetti. 
Özgürlük kazandı...

***

Nefret, düşmanlık, kavga kaybetti. 
Sevgi, dostluk, barış kazandı...

***

Kaba kuvvet, baskı, tehdit kaybetti. 
Uygarlık, medeni cesaret Hukuk Devleti, kazandı...

***

Otoriter milliyetçilik kaybetti. 
Demokratik milliyetçilik kazandı...

***

Türk, Kürt, Sünni, Alevi, ayrımcılığı, düşmanlığı kaybetti. 
Türk, Kürt, Sünni, Alevi dayanışması kazandı...

***

Otoriter şeriatçı dinciler, dinci şeriatçılar kaybetti. 
Demokrat dindar laikler, laik dindarlar kazandı...

***

Otoriterliği savunan tarikatlar, cemaatler kaybetti. 
Demokrasiyi savunan meslek kuruluşları, sendikalar, STK’lar kazandı...

***

Türkiye’yi üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi yapmak isteyenler kaybetti.
Türkiye’yi çağdaş uygarlığa taşımak isteyenler kazandı...

***

İktidar yandaşı araştırma kuruluşları kaybetti...
Dürüst namuslu, profesyonel araştırma kuruluşu kazandı.

***

İktidar borazanı, dalkavuk, yalancı medya kaybetti... 
Özgür, bağımsız, dürüst medya kazandı.

***

Anadolu Ajansı, TRT kaybetti... 
TELE 1, Halk TV, KRT, kazandı.

***

SONUÇ OLARAK “DİREN!” DEDİĞİM, DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ, UMUT, HER ŞEYE KARŞIN DİRENDİLER VE KAZANDILAR. 
(En azından şimdilik!)

http://www.muhalifhaberler.com/makaleprint/kim-kazandi--kim-kaybetti-.html